Show/Hide elements
Login button
Header-intro
header-intro text
Breadcrumbs
Post thumbnail
ShareThis
About author
Popular/related
Close

Hypnotherapie

Wat is Hypnose?

Hypnose is een hulpmiddel in de geneeskunde en in psychotherapie. Er gebeurt wereldwijd heel veel onderzoek om de effecten en de werking van therapeutische hypnose te onderzoeken. In hypnose kunnen bepaalde lichamelijke en psychische processen beïnvloed worden. Dit is geen show, geen theater, geen duistere magie of hocus pocus…

Alle hypnose is ‘zelfhypnose’; u heeft dus zelf invloed op wat er in hypnose gebeurt ! Hypnose is geen toestand van slaap, en ook geen bewusteloosheid. In hypnose is er een veranderd bewustzijn waarbij u de aandacht naar binnen richt op innerlijke processen, beelden en ervaringen. In hypnose zijn uw hersenen actief werkzaam. Uw creativiteit en uw probleemoplossend vermogen verhoogt. U bent meer vatbaar voor suggesties die u zichzelf geeft. U kan op een andere manier dan alleen door ‘wilskracht’ uw doelen bereiken.

Voor de meeste mensen is hypnose een aangename, ontspannende ervaring.

Hoe leert u Hypnose?

U leert dit best met een ervaren en deskundige arts of psychotherapeut, die u als een gids kan begeleiden in deze nieuwe ervaring. Een goede relatie van vertrouwen is belangrijk om in hypnose te kunnen en te durven gaan. In de moderne hypnotherapie gebeurt elke stap in overleg. U heeft als patiënt kennis van wat er zal gebeuren. U krijgt inspraak in de keuze van verschillende therapiestappen, en doelen. U leert ook hoe u zelf in hypnose kan gaan. Therapie onder hypnose is een leerproces en u kan stap voor stap uw problemen aanpakken, of naar uw doelen toe werken. Hypnose is geen instant wondermiddel. Met hypnose kunnen wel bepaalde therapieprocessen versneld worden.

Waarom werken met hypnose?

Hypnose is nuttig om allerlei symptomen te beïnvloeden. Dit kan door suggesties die uw therapeut u aanreikt, of die u zichzelf geeft. U kan ook verandering ervaren door bepaalde verhalen, of metafore beelden die verhaald worden door uw therapeut, en waar u zichzelf in herkent. Indien het wenselijk is voor uw therapie kan in hypnose naar de oorsprong van bepaalde conflicten of symptomen gezocht worden. Langs hypnose kan u meer harmonie vinden in uzelf, en toegang krijgen tot allerlei innerlijke hulpbronnen die u heeft om problemen te overwinnen.

Toepassingsdomeinen…

Hypnose is nuttig in de geneeskunde. Hypnose helpt bij de behandeling, of beïnvloeding van pijn. Zowel bij acute pijn als bij chronische pijn kan hypnose nuttig  zijn. Hypnose is werkzaam bij de behandeling van psychosomatische ziekten, hoge bloeddruk, irritable bowel syndrome…  Hypnose is nuttig bij de invloed op stress, en geeft bijkomende therapeutische mogelijkheden bij eetstoornissen en verslavingen. Voor de dermatologie is het interessant te weten dat heel veel huidziekten kunnen behandeld worden met hypnose: eczeem, psoriasis, acne, lichen planus, alopecia areata en zelfs hardnekkige wratten….

Hypnose helpt bij prestatieverbetering, in sport en werksituaties. Systematisch werken met zelfhypnose verbetert het algemeen gevoel van welbehagen.

Gelieve te noteren dat ik alleen hypnotherapie toepas voor dermatologische indicaties.